瑟瑟爱久久 瑟瑟爱久久 高清完整视频 瑟瑟爱久久 瑟瑟爱久久 高清完整视频 ,番号sw 140 百度网盘 番号sw 140 百度网盘 免费在线 番号sw 140 百度网盘 番号sw 140 百度网盘 免费在线 ,楼顶上的大象 楼顶上的大象 免费在线完整视频 楼顶上的大象 楼顶上的大象 免费在线完整视频

发布日期:2021年10月29日

Nawigacja

Laboratorium

Samodzielne Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu

Autor : Paweł Zawadzki
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Podstawowe informacje

Samodzielne Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu realizuje zadania z zakresu metrologii elektrycznej w zakresie: rezystancji, napięcia i prądu elektrycznego stałego i przemiennego, pojemności elektrycznej, indukcyjności, impedancji i tłumienia wielkiej częstotliwości, energii i mocy elektrycznej, wysokich napięć i prądów elektrycznych przemiennych, pola elektrycznego i elektromagnetycznego oraz kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Do zadań Laboratorium należy również wykonywanie badań do oceny zgodności liczników energii elektrycznej.

Zadania

 • Dostarczanie podmiotom gospodarczym wiarygodnych i rzetelnych wartości jednostek miar na poziomie odpowiadającym ich potrzebom i zapewniającym rozwój innowacyjnego przemysłu, czyli zapewnienie spójności pomiarowej w kraju poprzez wzorcowanie przyrządów pomiarowych,
 • Opracowywanie, realizacja i rozwijanie podstawowych metod pomiarowych oraz wzorców zapewniających spójność pomiarową do jednostek miar Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI) dla pomiarów elektrycznych o najwyższej jakości metrologicznej;
 • Utrzymywanie i rozwijanie państwowych wzorców jednostek miar oraz wzorców odniesienia, a także całej infrastruktury niezbędnej do realizacji jednostek miar w ramach poddziedzin, w tym pierwotnych wzorców kwantowych na najwyższym światowym poziomie;
 • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i badań naukowych z zakresu metrologii elektrycznej na rzecz i/lub we współpracy z zewnętrznymi podmiotami (przemysł i ośrodki naukowo-techniczne w kraju), mającymi na celu wspieranie rożnych gałęzi gospodarki;
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej (transfer wiedzy) i doradczej dla przedsiębiorstw związanych z poddziedziną,
 • Rozpowszechnianie i popularyzowanie wiedzy z zakresu metrologii elektrycznej;
 • Udział w międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych z zakresu metrologii elektrycznej np. w ramach programu EMPIR,
 • Udział w konferencjach i sympozjach metrologicznych,
 • Publikacja artykułów w pismach branżowych opisujących prace badawczo-rozwojowe w GUM w ramach poddziedzin,
 • Uczestnictwo w porównaniach międzynarodowych, mające na celu wykazanie spójności pomiarowej i biegłości oraz potwierdzenia kompetencji technicznych,
 • Prowadzenie porównań krajowych dla przemysłu w celu weryfikacji zdolności pomiarowych laboratoriów przemysłowych i potwierdzenia kompetencji technicznych.

Pracownie

Kontakt z laboratorium

do góry